Ako študovať so SmartLanguage?

Než začnete, úplne zabudnite na to, ako ste sa cudzie jazyky učili skôr. Pokiaľ sa pozostatkov starých metód nezbavíte, veľmi vás to spomalí v štúdiu a nenaučíte sa v angličtine myslieť.

Úroveň angličtiny je v celom kurze rovnaká, preto môžete lekcie študovať v ľubovoľnom poradí.

  • Vyberte si lekciu, ktorú chcete študovať.
  • Odporúčame lekciu preštudovať celú, než sa pustíte do inej.
  • Lekcia sa skladá z niekoľko situácií a na konci lekcie môžete nájsť doplňujúce frázy a výrazy.
  • Lekciu študujte po jednotlivých vetách, nie po slovíčkach!

Vo SmartLanguage opakovane počúvajte jednu vetu po druhej. V prvej fáze iba počúvajte. Pri počúvaní vety sa vám na monitore budú zvýrazňovať jednotlivé slovíčka alebo výrazy tak, ako ich budete počuť. Pod anglickou vetou uvidíte i jej doslovný preklad. Pre lepšie pochopenie doslovného prekladu nájdete u niektorých viet ešte pomocné vysvetlivky.

Nesnažte sa vety prekladať gramaticky „správne“, zmysel pochopíte i z doslovného prekladu a naučíte sa myslieť anglicky, bez zbytočného prekladania. Doslovný preklad vám nahradí slovník – ihneď viete, čo ktoré slovíčko presne znamená, a navyše v kontexte celej vety. Až si budete pamätať zmysel vety, môžete doslovný preklad schovať.

Vetu počúvajte stále dokola a skúšajte rodeného hovorcu napodobňovať tak dlho, dokiaľ nebudete sami so sebou spokojní. Až zvládnete vetu, prejdite k ďalšej. K jednotlivým vetám sa môžete ľubovoľne vracať, opakovať si ich, skúšať sa skrytým prekladom, či si pamätáte zmysel.

Na konci štúdia je vhodné sa uvoľniť a vždy ale aspoň 15 minút relaxovať, ak máte tú možnosť, pretože tým zvýšite množstvo informácií, ktoré si skutočne zapamätáte.

Organizácia štúdia je iba na vás. Študujte, kedy máte čas, chuť a náladu, opakujte si podľa potreby. Pokiaľ nemáte čas na aktívne učenie, stačí iba spustiť lekciu a zvoliť metódu automatického prehrávania. Na pozadí budete počuť anglické rozhovory a budete sa cítiť ako v anglickom prostredí. Zatiaľ sa môžete venovať niečomu úplne inému. Prečo sa máte učiť opakovať vety nahovorené rodenými hovorcami? Naučíte sa rozumieťrodeným hovorcom a budete hovoriť so správnou výslovnosťou. Vo vetách sa nenásilne a prirodzene učíte i jednotlivé slovíčka a výrazy . Podvedome sa tak opakovaním veľkého množstva viet učíte i gramatiku.

SmartLanguage je najrýchlejšia a najlacnejšia metóda, ako sa naučiť cudzí jazyk.