O aplikácii

SmartLanguage je najrýchlejšia metóda, ako sa naučiť cudzí jazyk. Je vhodná ako pre úplných začiatočníkov, tak i pre študentov s rôznou pokročilosťou. Je to úplne prirodzená metóda, vhodná i pre tých, ktorí si myslia, že na jazyky nemajú talent.

Tieto kurzy vychádzajú z metódy Imitum®. Pri štúdiu využijete 97% vašich zmyslov (človek prijíma 85% informácií zrakom, 12% sluchom a iba 3% ostatnými zmyslami). Ľudský mozog si oveľa viac zapamätá, keď informácie vidí a počuje zároveň (dľa vedeckých poznatkov bulharského neurológa a psychoterapeuta Georgi Lozanova).

Metóda využíva logickú pamäť – najúčinnejší druh pamäti, kedy sa informácie ukladajú v logickom celku (celá veta, príbeh). Rovnakým spôsobom sa rodný jazyk učia i malé deti. Najskôr počúvajú, potom napodobňujú dospelých a nakoniec sa samy snažia tvoriť vlastné slovné spojenia a vety.

Táto metóda vás naučí rozumieť rodeným hovorcom, hovoriť so správnym prízvukom, myslieť v angličtine bez prekladania do slovenčiny alebo zo slovenčiny a podvedome si osvojíte slovnú zásobu i gramatiku – a to bez šprtania naspamäť!