Vlastnosti aplikácie Základná angličtina 2

Každá lekcia vytvára ucelený príbeh s bohatou slovnou zásobou. Odporúčame vždy preštudovať celú lekciu, než začnete so štúdiom inej lekcie. Na poradí lekcií nezáleží. Tieto kurzy vychádzajú z metódy Imitum®.


Jednotlivé lekcie sú starostlivo vybrané rodenými hovorcami. Konverzácia je tu založená na situáciách, v ktorých sa môžete bežne ocitnúť.


Ak chcete viac lekcií, vyskúšajte aplikácie Klasická angličtina, Obchodná angličtina alebo Angličtina PREMIUM, ku ktorým získate Nepravidelné slovesá + Hláskovanie a výslovnosť zadarmo ako BONUS.


6
lekcií
131
minút
8028
slov
1115
viet
  • Ako študovať angličtinu (8 minút, 44 viet)
  • Hláskovanie a výslovnosť (7 minút, 18 viet)
  • Správanie, emócie, pocity (45 minút, 334 viet)
  • Zábava (40 minút, 252 viet)
  • Telefonovanie (13 minút, 222 viet)
  • Pracovné pohovory (18 minút, 245 viet)