Vlastnosti aplikácie Obchodná angličtina

Každá lekcia vytvára ucelený príbeh s bohatou slovnou zásobou. Odporúčame vždy preštudovať celú lekciu, než začnete so štúdiom inej lekcie. Na poradí lekcií nezáleží. Tieto kurzy vychádzajú z metódy


9
lekcií
150
minút
22729
slov
2077
viet
  • Malý rozhovor (16:37)
  • Diskusia a schôdze (19:15)
  • Telefonovanie (12:39)
  • Prezentácie (21:06)
  • Pracovné pohovory (17:45)
  • Vyjednávanie (15:57)
  • Projektové návrhy (18:09)
  • Riadenie času (11:14)
  • Obchodná korešpondencia (13:51)
Microsoft
Google Play