Vlastnosti aplikácie Obchodná angličtina

Každá lekcia vytvára ucelený príbeh s bohatou slovnou zásobou. Odporúčame vždy preštudovať celú lekciu, než začnete so štúdiom inej lekcie. Na poradí lekcií nezáleží. Tieto kurzy vychádzajú z metódy Imitum®.


Jednotlivé lekcie sú starostlivo vybrané rodenými hovorcami. Konverzácia je tu založená na situáciách, v ktorých sa môžete bežne ocitnúť.


Po jej stiahnutí do vášho mobilného zariadenia a spustení, je ihneď dostupný textový obsah celej aplikácie v plnom rozsahu. Zvukové nahrávky sú predmetom kúpy.

9
lekcií
150
minút
22729
slov
2077
viet
 • Malý rozhovor (16:37)
 • Diskusia a schôdze (19:15)
 • Telefonovanie (12:39)
 • Prezentácie (21:06)
 • Pracovné pohovory (17:45)
 • Vyjednávanie (15:57)
 • Projektové návrhy (18:09)
 • Riadenie času (11:14)
 • Obchodná korešpondencia (13:51)
 • Ako študovať angličtinu (8 minút, 44 viet, 264 unikátnych slov)
 • Hláskovanie a výslovnosť (7 minút, 18 viet, 158 unikátnych slov)
 • Nepravidelné slovesá (42 minút, 1377 viet, 1873 unikátnych slov)
Microsoft
Google Play