Získajte…

Inováciu - Najnovší a najefektívnejší výukový systém 3. generácie pre výučbu anglického jazyka. Počujete iba rodených hovorcov, využívate logickú pamäť – najúčinnejší druh pamäti, kedy sa informácie ukladajú v logickom celku (celá veta, príbeh).

Identitu - Koľko vieš jazykov, toľkokrát si človekom. Naučíte sa anglicky nielen rozumieť a hovoriť, ale i myslieť! Nebudete si musieť konverzáciu neustále prekladať do slovenčiny a naopak!

Nezávislosť - Študujete kedykoľvek, kdekoľvek a v akomkoľvek poradí. Ste svojím vlastným pánom a zorganizujete si svoje štúdium angličtiny!

Jednoduchosť - Zapamätajte si slovíčka prirodzenou cestou – bez šprtania. Počúvajte a napodobňujte rodených hovorcov! Samotná aplikácia má ľahké a intuitívne ovládanie.

Efektivitu - Pri štúdiu využijete 97% vašich zmyslov (človek prijíma 85% informácií zrakom a 12% sluchom a iba 3% ostatnými zmyslami).

Zábavu – Lekcie sú väčšinou zostavené tak, aby vás nielen naučili novú slovnú zásobu, ale príbehy vás tiež pobavia. V niektorých lekciách možno nájdete i užitočné rady (stratégiu jednania, riadenie času, obchodnú korešpondenciu, apod.).

Úsporu – „Čas sú peniaze“. S kurzami SmartLanguage sa v porovnaní s tradičnými metódami naučíte anglicky rýchlo, lacnejšie a efektívnejšie.