Vlastnosti aplikácie Základná angličtina 1

Každá lekcia vytvára ucelený príbeh s bohatou slovnou zásobou. Odporúčame vždy preštudovať celú lekciu, než začnete so štúdiom inej lekcie. Na poradí lekcií nezáleží. Tieto kurzy vychádzajú z metódy Imitum®.


Jednotlivé lekcie sú starostlivo vybrané rodenými hovorcami. Konverzácia je tu založená na situáciách, v ktorých sa môžete bežne ocitnúť.


Ak chcete viac lekcií, vyskúšajte aplikácie Klasická angličtina, Obchodná angličtina alebo Angličtina PREMIUM, ku ktorým získate Nepravidelné slovesá + Hláskovanie a výslovnosť zadarmo ako BONUS.

6
lekcií
105
minút
6387
slov
854
viet
  • Ako študovať angličtinu (8 minút, 44 viet)
  • Hláskovanie a výslovnosť (7 minút, 18 viet)
  • Predstavovanie (18 minút, 121 viet)
  • Deň v rodine (35 minút, 236 viet)
  • Naša rodina (20 minút, 123 viet)
  • Malý rozhovor (17 minút, 312 viet)