Vlastnosti aplikace Základní angličtina 1

Co aplikace obsahuje

Každá lekce vytváří ucelený příběh s bohatou slovní zásobou. Doporučujeme vždy prostudovat celou lekci, než začnete se studiem jiné lekce. Na pořadí lekcí nezáleží. Tento kurz vychází z metody Imitum®.


Jednotlivé lekce jsou pečlivě vybrány rodilými mluvčími z USA a UK. Konverzace je tedy založena na praktických situacích, ve kterých se můžete běžně ocitnout i vy.


Chcete-li více lekcí, vyzkoušejte aplikace Klasická angličtina, Obchodní angličtina nebo Angličtina PREMIUM, ke kterým získáte Nepravidelná slovesa + Hláskování a výslovnost zdarma jako BONUS.

6
lekcí
105
minut nahrávek
6387
slov celkem
854
vět nebo frází
  • Jak studovat (8 min, 44 vět)
  • Hláskování a výslovnost (7 min, 18 vět)
  • Představování (18 min, 121 vět)
  • Den v rodině (35 min, 236 vět)
  • Naše rodina (20 min, 123 vět)
  • Malý rozhovor (17 min, 312 vět)