Vlastnosti aplikace Základní angličtina 2

Co aplikace obsahuje

Každá lekce vytváří ucelený příběh s bohatou slovní zásobou. Doporučujeme vždy prostudovat celou lekci, než začnete se studiem jiné lekce. Na pořadí lekcí nezáleží. Tento kurz vychází z metody Imitum®.


Jednotlivé lekce jsou pečlivě vybrány rodilými mluvčími z USA a UK. Konverzace je tedy založena na praktických situacích, ve kterých se můžete běžně ocitnout i vy.


Chcete-li více lekcí, vyzkoušejte aplikace Klasická angličtina, Obchodní angličtina nebo Angličtina PREMIUM, ke kterým získáte Nepravidelná slovesa + Hláskování a výslovnost zdarma jako BONUS.


6
lekcí
131
minut nahrávek
8028
slov celkem
1115
vět nebo frází
  • Jak studovat (8 min, 44 vět)
  • Hláskování a výslovnost (7 minut, 18 vět)
  • Chování, emoce, pocity (45 minut, 334 vět)
  • Zábava (40 min, 252 vět)
  • Telefonování (13 min, 222 vět)
  • Pracovní pohovory (18 min, 245 vět)