Jak studovat se SmartLanguage?

Než začnete, úplně zapomeňte na to, jak jste se cizí jazyky učili dříve. Pokud se pozůstatků starých metod nezbavíte, velmi vás to zpomalí ve studiu a nenaučíte se v angličtině myslet.

Úroveň angličtiny je v celém kurzu stejná, proto můžete lekce studovat v libovolném pořadí.

  • Vyberte si lekci, kterou chcete studovat.
  • Doporučujeme lekci prostudovat celou, než se pustíte do jiné.
  • Lekce se skládá z několika situací a na konci lekce můžete najít doplňující fráze a výrazy.
  • Lekce studujte po jednotlivých větách, ne po slovíčkách!

Ve SmartLanguage opakovaně poslouchejte jednu větu po druhé. V první fázi jen poslouchejte. Při poslechu věty se vám na monitoru budou zvýrazňovat jednotlivá slovíčka nebo výrazy tak, jak je uslyšíte. Pod anglickou větou uvidíte i její doslovný překlad. Pro lepší pochopení doslovného překladu najdete u některých vět ještě pomocné vysvětlivky.

Nesnažte se věty překládat gramaticky „správně“, smysl pochopíte i z doslovného překladu a naučíte se myslet anglicky bez zbytečného překládání. Doslovný překlad vám nahradí slovník – ihned víte, co které slovíčko přesně znamená, a navíc v kontextu celé věty. Až si budete pamatovat smysl věty, můžete doslovný překlad skrýt.

Větu poslouchejte stále dokola a zkoušejte rodilého mluvčího napodobovat tak dlouho, dokud nebudete sami se sebou spokojeni. Až zvládnete větu, přejděte na další. K jednotlivým větám se můžete libovolně vracet, opakovat si je a zkoušet se skrytým překladem, jestli si pamatujete smysl.

Na konci studia je vhodné se uvolnit a vždy alespoň 15 minut relaxovat, máte-li tu možnost, protože tím zvýšíte množství informací, které si skutečně zapamatujete.

Organizace studia je jen na vás. Studujte, kdy máte čas, chuť a náladu, opakujte si podle potřeby. Pokud nemáte čas na aktivní učení, stačí jen pustit lekci a zvolit metodu automatického přehrávání. Na pozadí uslyšíte anglické rozhovory a budete se cítit jako v anglickém prostředí. Zatím se můžete věnovat něčemu úplně jinému. Proč se máte učit opakovat věty namluvené rodilými mluvčími? Naučíte se rozumět rodilým mluvčím a budete mluvit se správnou výslovností. Ve větách se nenásilně a přirozeně učíte i jednotlivá slovíčka a výrazy. Podvědomě se tak opakováním velkého množství vět učíte i gramatiku.

SmartLanguage je nejrychlejší a nejlevnější metoda, jak se naučit cizí jazyk.