Co získáte

Inovaci - Nejnovější a nejefektivnější výukový systém 3. generace pro výuku anglického jazyka. Slyšíte jen rodilé mluvčí, využíváte logickou paměť – nejúčinnější druh paměti, kdy se informace ukládají v logickém celku (celá věta, příběh).

Identitu - Kolik řečí znáš, tolikrát si člověkem. Naučíte se anglicky nejen rozumět a mluvit, ale i myslet! Nebudete si muset konverzaci neustále překládat do češtiny a naopak!

Nezávislost - Studujete kdykoliv, kdekoliv a v jakémkoliv pořadí. Jste svým vlastním pánem a zorganizujete si své studium angličtiny!

Jednoduchost - Zapamatujete si slovíčka přirozenou cestou - bez šprtání. Poslouchejte a napodobujte rodilé mluvčí! Samotná aplikace má snadné a intuitivní ovládání.

Efektivitu - Při studiu využijete 97 % vašich smyslů (člověk přijímá 85 % informací zrakem, 12 % sluchem a jen 3 % ostatními smysly).

Zábavu – Lekce jsou většinou sestaveny tak, aby vás nejen naučily novou slovní zásobu, ale příběhy vás také pobaví. V některých lekcích možná najdete i užitečné rady (strategie jednání, řízení času, obchodní korespondence, apod.).

Úsporu – „Čas jsou peníze.“ S kurzy SmartLanguage se v porovnání s tradičními metodami naučíte anglicky rychleji, levněji a efektivněji.