Vlastnosti aplikácie Angličtina pre cestovanie

Každá lekcia vytvára ucelený príbeh s bohatou slovnou zásobou. Odporúčame vždy preštudovať celú lekciu, než začnete so štúdiom inej lekcie. Na poradí lekcií nezáleží. Tieto kurzy vychádzajú z metódy Imitum®.


Jednotlivé lekcie sú starostlivo vybrané rodenými hovorcami. Konverzácia je tu založená na situáciách, v ktorých sa môžete bežne ocitnúť.


Ak chcete viac lekcií, vyskúšajte aplikácie Klasická angličtina, Obchodná angličtina alebo Angličtina PREMIUM, ku ktorým získate Nepravidelné slovesá + Hláskovanie a výslovnosť zadarmo ako BONUS.


6
lekcií
116
minút
5096
slov
694
viet
  • Ako študovať angličtinu (8 minút, 44 viet)
  • Cestovanie (51 minút, 289 viet)
  • Hotel (22 minút, 165 viet)
  • Snowboarding (8 minút, 41 viet)
  • Výlet na raftoch (16 minút, 94 viet)
  • Návšteva akvária (11 minút, 61 viet)