Náhľad aplikácie Angličtina pre cestovanie Android

Na úvodnej obrazovke kurzu vidíte zoznam dostupných lekcií vrátane počtu viet, ktoré sú v lekcii k dispozícii. Klepnutím na lekciu sa vám lekcia otvorí a môžete začať študovať:


Vo vnútri každej lekcie nájdete zoznam viet pre lepšiu orientáciu pri štúdiu. Klepnutím na vetu spustíte prehrávanie lekcie od vybratej vety:


Pri prehrávaní vety vidíte zvýraznené tie slová alebo slovné spojenia, ktoré práve počujete. Zobrazovanie prekladu a vysvetliviek alebo zvýrazňovanie slovenských a anglických slov si môžete sami nastaviť.


Pri štúdiu ovládate program pomocou ovládacieho panelu, ktorý je umiestnený v spodnej časti obrazovky. Klepnutím na ikonu ozubených koliesok si môžete chovanie aplikácie prispôsobiť podľa vlastných požiadaviek: