Náhled aplikace

Jak vypadá aplikace pro Windows® Phone

Na úvodní obrazovce kurzu vidíte seznam dostupných lekcí včetně počtu vět, které jsou v lekci k dispozici. Klepnutím na lekci se vám lekce otevře a můžete začít studovat.


Základní angličtina na Windows - seznam lekcí

Při přehrávání věty vidíte zvýrazněná ta slova nebo slovní spojení, která právě slyšíte.


Základní angličtina na Windows - věta

Zobrazování překladu a vysvětlivek nebo zvýrazňování českých a anglických slov si můžete sami nastavit.


Základní angličtina na Windows - nastavení