Náhled aplikace

Jak vypadá aplikace pro Windows®

Na úvodní obrazovce kurzu vidíte seznam dostupných lekcí včetně počtu vět, které jsou v lekci k dispozici. Klepnutím na lekci se vám lekce otevře a můžete začít studovat.


Nepravidelná slovesa na Windows - seznam lekcí

Uvnitř každé lekce najdete seznam vět pro lepší orientaci při studiu. Klepnutím na větu spustíte přehrávání lekce od vybrané věty.


Nepravidelná slovesa na Windows - seznam vět

Při přehrávání věty vidíte zvýrazněná ta slova nebo slovní spojení, která právě slyšíte.


Nepravidelná slovesa na Windows - věta

V "Nastavení" v pravém systémovém menu se dozvíte více informací o aplikaci nebo odsud můžete poslat dotaz na technickou podporu.


Nepravidelná slovesa na Windows - nastavení